Informace o službách

Na této stránce naleznete veškeré potřebné informace týkající se mých jazykových služeb

Přehled jazykových úrovní:

Informace o službách a přehled jazykových úrovní.
Začátečník (A1)

Snadno se domluvím s partnerem, který svou řeč formuluje jednodušším způsobem. Umím pokládat základní otázky v naléhavých situacích a dokáži konverzovat na ta nejběžnější témata.

Mírně pokročilý (A2)

Dokáži adekvátním způsobem reagovat v každodenních situacích týkajících se běžných řečových témat. Bez větších obtíží zvládám běžnou společenskou konverzaci.

Středně pokročilý (B1)

Zvládám většinu konverzačních situací, které mohou nastat při cestování. Bez předchozí přípravy dokáži konverzovat na běžná témata související s každodenní realitou.

Vyšší středně pokročilý (B2)

Vyjadřuji se plynně a spontánně bez výrazného pátrání po adekvátních výrazech. Bez problémů formuluji své myšlenky i názory a dokáži relevantně argumentovat a debatovat s ostatními mluvčími.

Pokročilý (C1)

Rozumím širokému spektru rozsáhlých a obtížných textů, přičemž dokáži rozpoznat i implicitní či skryté významy slov. Jazyk dokáži využívat pružně a efektivně jak pro společenské, tak pro akademické a profesní účely.

Firemní a individuální výuka

Mezi výhody osvojování si jazyka se mnou patří především 100% pozornost, jíž se klientům v průběhu jednotlivých lekcí dostává, ať už se jedná o výuku individuální nebo firemní.

Ke každému klientovi přistupuji zcela individuálně a s maximální mírou profesionality, což mi v kombinaci s mnohaletými zkušenostmi a vhodně zvolenými didaktickými pomůckami umožňuje efektivní dosažení našich předem stanovených cílů. K tomu je možné dospět také formou skupinových kurzů, čemuž odpovídá i metodika výuky – jazyk budete poznávat srozumitelnou a zábavnou formou – v kurzech využívám např. interaktivní výuku, kooperativní učení a učení se z chyb ostatních.

Zájemcům o firemní výuku nabízím intenzivní lekce jak obecné, obchodní, tak např. i medicínské němčiny. Dále pak poskytuji kurzy au pair nebo tzv. opakovací kurzy, které jsou vyhledávány zejména těmi klienty, kteří pociťují potřebu obnovení svých konverzačních či komunikačních schopností.

V rámci organizace firemní výuky se vždy velice aktivně zasazuji o to, aby zaměstnavatel přistoupil na omezení maximálního počtu účastníků skupinového kurzu na nejvýše tři osoby. Ze svých zkušeností totiž vím, že v prostředí s větším počtem účastníků jazykového kurzu není v silách lektora, aby efektivně využil všechen čas a dal každému dostatečný prostor pro maximální rozvoj svých jazykových schopností. Naučit své zaměstnance reálně komunikovat se tak pro zaměstnavatele stává časově i finančně čím dál tím více náročnějším procesem, na jehož konci účastníci přeplněného kurzu ve své znalosti dostatečně nevěří a častokrát vyhledávají další soukromé doučování ze strachu, aby o své stávající zaměstnání nepřišli.

 

Přípravné kurzy na jazykové zkoušky

Díky tomu, že jsem sama absolvovala řadu jazykových a certifikačních zkoušek – od maturitní, přes vysokoškolské až po Goethe Institut GDS –, dokáži své klienty na kteroukoli z těchto náročných a mnohdy stresujících životních událostí připravit nejen po jazykové, ale i po formální či technické stránce.

Po absolvování mých přípravných kurzů Vás již u jazykových zkoušek nemůže nic překvapit! 😉

 

Zkušební lekce zdarma

První lekce bývá vždy stresující – často se vynoří myšlenky typu „zase znervózním a nic nebudu vědět, anebo bude přísná a proto mě nic nenaučí..“ a k tomu většina lektorů vyžaduje její uhrazení. Abychom se těmto nepříjemným pocitům vyhnuli, nabízím Vám zkušební lekci zcela zdarma!

Zkušební lekce zpravidla trvá 45 minut a v jejím průběhu se mi klient pokud možno německy představí, popřípadě předestře své požadavky a případná očekávání. Já na základě takto získaných informací vše pečlivě promyslím a vzápětí navrhnu nejvhodnější postup pro naši budoucí spolupráci.

V případě vážného zájmu pak prodiskutujeme didaktické pomůcky, stanovíme pravidelnou dobu výuky a dohodneme se na detailech ohledně konečné ceny jazykového kurzu.

 

Nota bene!

Lekce 1x týdně mohu z vlastní zkušenosti doporučit pouze klientům s pokročilou znalostí jazyka, kteří potřebují svou znalost němčiny pouze udržet na aktuální úrovni a nemají zájem o výrazné zlepšení svých stávajících jazykových schopností nebo kteří potřebují pouze dovysvětlit či procvičit problematiku probíranou ve škole nebo na akademické půdě.