Jak probíhá spolupráce

Zde naleznete důležité informace týkající se průběhu výuky

Jak probíhá spolupráce?

 

 V rámci první (zkušební) hodiny s klientem nejdříve stanovíme primární cíl našich lekcí a dohodneme se na nejefektivnějším postupu vhodném pro jeho úspěšné dosažení. V dalších krocích zhodnotím, jaký druh učebních materiálů bude vzhledem k individuálním potřebám daného klienta zapotřebí. Klient dostane dostatek času rozhodnout se, zda má o výuku němčiny pod mou supervizí zájem, a v případě vzájemné shody ihned probereme dílčí detaily budoucí výuky a dohodneme se na frekvenci našich schůzek. V posledním kroce podepíšeme formální dohodu o vzájemné spolupráci, v jejímž rámci budou ustanoveny následující základní podmínky spolupráce:

 

Zrušení lekce
Lekci lze bezplatně zrušit maximálně jeden den před jejím konáním, a to do 12:00 odpoledne. V případě, že klient lekci nezruší v rámci stanovené lhůty, lekce automaticky propadá a klient je zavázán uhradit její plnou cenu.

V případě pozdního příchodu ze strany klienta je lektor povinen na klienta čekat 1/3 z celkového času lekce (např. 20 minut z 60 minutové lekce a 30 minut z 90 minutové lekce). Pokud se klient v takto stanovené lhůtě nedostaví, lekce propadá a klient má povinnost ji uhradit v plné výši.

Platba
Platba za individuální lekce může být provedena v hotovosti nebo převodem na bankovní účet. Klient jazykového kurzu provází platbu předem prostřednictvím bankovního převodu, a to vždy do 10. dne v měsíci.

Průbeh lekcí
Klient se zavazuje k průběžné přípravě na jednotlivé lekce. V případě zanedbání svých povinností se pak zavazuje nevinit lektorku z vlastního neúspěchu.

Čím se při výuce řídím?

 

Jakožto zkušená lektorka věřím ve dvojí druh motivace – pozitivní a negativní.

Pozitivní motivace vždy tkví ve vlastním prospěchu plynoucím z aktivní znalosti jazyka (např. při zkouškách či v povolání). Negativní motivace pak klienta pohání k vlastní snaze zlepšovat se a věnovat se přípravě na jednotlivé lekce, a to zejména proto, že si lekce platí sám – a upřímně, kdo z nás si může dovolit jen tak vyhazovat peníze z okna ven? 🙂