Více o mně:

S němčinou jsem se poprvé setkala již ve svých dvou letech a od té doby své znalosti tohoto krásného jazyka neustále prohlubuji. S nápadem využít své dosavadní vědomosti a začít němčinu doučovat spolužáky a známé jsem přišla již v průběhu svých gymnaziálních let, díky čemuž jsem nejenom prohloubila svůj už tak velký zájem o studium cizích jazyků a jazyka obecně, ale navíc jsem někde v hloubi duše objevila do té doby skryté nadání pro didaktiku a zálibu v předávání svých znalostí ostatním lidem.

A jelikož se mnou moji první „klienti“ byli nadmíru spokojeni (o čemž svědčily především jejich studijní výsledky a nárůst zájmu o studium němčiny jako takové), nestálo již v mé cestě za nastoupením kariéry lektorky nic jiného, než opratření potřebných certifikací. K tomu došlo z části ještě před ukončením gymnázia (Goethe Institut Zertifikat C1) a z části po přestěhování do Prahy (GDS), kde se k dnešnímu dni věnuji studiu klasických jazyků na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, vyučuji ve dvou jazykových školách (The Villa a ProfiLanguage) a v rámci soukromých jazykových lekcí poskytuji komplexní jazykovou výuku pro široké spektrum klientů z řad studentů, zaměstnanců a podnikatelů.

Prostřednictvím následujících bodů bych Vám tedy nyní ráda nabídla letmý, leč – jak doufám – výstižný přehled mých povahových vlastností a zájmů, přičemž samozřejmě nevynechám ani stručné shrnutí své dosavadní profesní praxe a dosaženého vzdělání.

Vlastnosti

S čistým svědomím snad mohu sama o sobě říci, že se neustále snažím o to, abych ve všech sférách svého zájmu dosahovala těch nejlepších výsledků, a že jsem tedy trpělivá, vytrvalá a cílevědomá.
Na základě referencí a kritických diskusí se svými klienty a blízkými přáteli jsem si pak dovolila shrnout své klíčové pozitivní vlastnosti do následujících bodů:

-Flexibilita
-Učenlivost
-Otevřenost
-Chápavost
-Profesionalita
-Vstřícnost

a občas snad také smysl pro humor :).

R

Jazykové vzdělání

V současné době se věnuji studiu latiny a klasické řečtiny (neboli klasické filologie) na filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (magisterské studium). Co se týče mé znalosti německého a anglického jazyka: v roce 2016 jsem úspěšně absolvovala Goethe Insititut certifikát GDS, dále jazykový pobyt v Německu 2010, 2012, 2013 a v Anglii 2015. Navíc dlouhodobě urdžuji kontakty se svými mnohaletými přáteli z Německa, díky čemuž se mi daří udržovat svou znalost běžného jazyka na velmi vysoké úrovni.

Praxe

Velkou část svého času věnuji individuálnímu vyučování a soukromým jazykovým lekcím, avšak zároveň s tím také úzce spolupracuji s dvěmi renomovanými jazykovými školami v Praze (The Villa a ProfiLanguage).
Za dobu svého nyní již více než devítiletého působení v oboru jsem stihla nasbírat velké množství neocenitelných zkušeností, a to nejenom při běžné práci s klienty různých jazykových úrovní či věkových kategorií, ale také například s lidmi trpícími poruchami učení či jedinci s hluboce negativním vztahem k osvojování si jazyka. Díky svému studijnímu zaměření a mnohaleté spolupráci s jazykovými agenturami mám mimoto bohaté zkušenosti s překládáním nejrůznějších textových materiálů a samozřejmě i s výukou obchodní či profesní němčny.

Zájmy

Mezi moje hlavní zájmy patří především studium, celkové vzdělávání se a zkoušení nových věcí z nejrůznějších oblastí – jako například vaření, cestování, hudba apod. Velice ráda také čtu, a to zejména klasickou antickou literaturu a odborně zaměřené knihy. Ve zbývajícím volném čase se pak příležitostně realizuji malováním obrazů.

A samozřejmě nesmím zapomenout na svého milovaného kocoura Thomase 🙂

 

 

Více o mně - kocour Thomas