Jak probíhá spolupráce

Zde naleznete důležité informace týkající se průběhu výuky

Jak probíhá spolupráce?

 

 V rámci první lekce nejdříve stanovíme primární cíl našich lekcí a dohodneme se na nejefektivnějším postupu vhodném pro jeho úspěšné dosažení. V dalších krocích zhodnotím, jaký druh učebních materiálů bude vzhledem k individuálním potřebám daného klienta zapotřebí. Pak vyřešíme dílčí detaily budoucích lekcí a dohodneme se na frekvenci.

 

Zrušení lekce

Lekci lze bezplatně zrušit maximálně jeden den před jejím konáním, a to do 12:00 odpoledne. V případě, že klient lekci nezruší v rámci stanovené lhůty, lekce automaticky propadá a klient je zavázán uhradit její plnou cenu.

V případě pozdního příchodu ze strany klienta je lektor povinen na klienta čekat 1/3 z celkového času lekce (např. 20 minut z 60 minutové lekce a 30 minut z 90 minutové lekce). Pokud se klient v takto stanovené lhůtě nedostaví, lekce propadá a klient má povinnost ji uhradit v plné výši.

Čím se na lekcích řídím?

 

Jakožto zkušená lektorka věřím ve dvojí druh motivace – pozitivní a negativní.

Pozitivní motivace vždy tkví ve vlastním prospěchu plynoucím z aktivní znalosti jazyka (např. při zkouškách či v povolání). Negativní motivace pak klienta pohání k vlastní snaze zlepšovat se a věnovat se přípravě na jednotlivé lekce, a to zejména proto, že si lekce platí sám – a upřímně, kdo z nás si může dovolit jen tak vyhazovat peníze z okna ven? 🙂